Vapaaehtoisvoimin tehty tapahtuma

Haaksirikko järjestetään vapaaehtoisvoimin voittoa tuottamattomana tapahtumana ja tulot käytetään ensisijaisesti tapahtuman suorien kulujen kattamiseen. Pelin budjetista noin puolet on varattu ruokaan, kolmannes tapahtumapaikan vuokraan ja osallistujien majoitukseen, ja lopuilla katetaan mm. logistiikan, tekniikan ja proppauksen kulut. Mahdollinen ylijäämä käytetään ensisijaisesti pelin jälkidokumentointiin ja toissijaisesti lahjoitetaan historianelävöitystä ja/tai liveroolipelaamisen kehittämistä tukevaan vapaaehtoistoimintaan.

Liveroolipeli on tapahtumana yhteisesti rakennettu kokemus, jonka onnistuminen on kiinni sekä pelinjohdon tekemästä valmistelutyöstä että jokaisen osallistujan henkilökohtaisesta panostuksesta. Pelinjohto tekee Haaksirikko-tapahtumaa vapaaehtoistyönä päivätyön tai opintojensa ohella, ja olemme siksi tehneet peliä suunnitellessamme joitain valintoja jotka osaltaan nostavat tapahtuman kustannuksia, mutta toisaalta vähentävät merkittävästi tapahtuman järjestämiseen liittyvää työtaakkaa. Näin voimme keskittyä asioihin jotka tekevät juuri tästä kokemuksesta erityisen. Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan luomaan yhdessä unohtumatonta liveroolipelikokemusta!

Pelipaikka

Haaksirikon pelipaikkana on Suomen Kulttuuriperinnön säätiön omistama 1700-luvulla rakennettu Brinkhallin kartano, joka sijaitsee Turun Kakskerrassa reilun 30 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta etelään (2h 15min Helsingistä). Paikalle pääsee myös paikallisliikenteen bussilla nro 15 Turun keskustasta noin tunnissa. Käytössämme on historialliseen tyyliin sisustetun kartanon lisäksi pihapiirin siipirakennukset, kaksi rantahuvilaa sekä kartanoa ympäröivät alueet. Pelialue on kohtalaisen laaja, välimatkat kartanolta muille keskeisille tapahtumapaikoille ovat muutamia satoja metrejä pääosin hiekkateitä pitkin. Osa pelialueen sisätiloista on esteellisiä ja yksittäiset tapahtumat voivat sijoittua metsäiseen maastoon, mutta pyrimme siihen, että valtaosa pelisisällöstä tulee sijoittumaan helppokulkuisiin tiloihin.

Tapahtuma järjestetään museoviraston suojelemassa ja historiallisesti arvokkaassa Brinkhallin kartanomiljöössä, joka on vuokrattu tapahtumaa varten. Tämän takia odotamme osallistujien noudattavan pelipaikkaan liittyviä turvallisuusohjeistuksia, jotka tarkennetaan osallistujille lähempänä tapahtumaa ja kerrataan tapahtumapaikalla. Viime kädessä kukin osallistuja on omalta osaltaan vastuussa kiinteistön ja sen irtaimiston kunnosta.

Majoitus

Yöpyminen tapahtuman aikana järjestetään Brinkhallin vieressä sijaitsevissa väentuvissa sekä muissa kartanon alueen sisätiloissa sänky- ja lattiamajoituksena. Sänkypaikat jaetaan ensisijaisesti niitä terveyssyistä tarvitseville, toissijaisesti muille niitä toivoville alkuperäisessä ilmoittautumisjärjestyksessä. Peseytymismahdollisuus löytyy merenrantahuvilan yhteydessä olevalta rantasaunalta, jonne järjestämme sauna- ja peseytymisvuorot.

Hotellimajoitukseen haluaville on vaihtoehtona varata majoitus omakustanteisesti esimerkiksi 3 kilometrin päässä sijaitsevasta Harjattulan kartanosta (90-115 e /2hh/yö, sis. aamiaisen), taikka jossakin Turun keskustan lukuisista vaihtoehdoista.

Aikataulu

Tapahtuma alkaa perjantaina 31.5. klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina 2.6. klo 12.00.

Aloitamme tapahtuman valmistelevilla työpajoilla perjantaina päivällä noin klo 12-17. Itse peli aloitetaan perjantaina alkuillasta ja peliä jatketaan noin klo 22.30-23.00 asti.

Peli jatkuu lauantaina aamiaisen jälkeen noin klo 10-11 ja päättyy perjantain tapaan klo 23 mennessä. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa illanviettoa kartanon tiloissa ja merenrantahuvilan saunassa.

Sunnuntaina aamulla järjestämme ohjatun debriefin alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Tapahtuma päättyy sunnuntaina klo 12.00.

Ruoka

Lipun hintaan sisältyy ruokailut perjantaipäivästä sunnuntaiaamuun. Ruoista vastaa kokonaisuudessaan oma ruokatiimimme ja niissä pyritään ottamaan huomioon osallistujien ilmoittamat allergiat ja ruoka-ainerajoitteet.

PERJANTAI

Lounas, offgame

Päivällinen, ingame

LAUANTAI

Aamiainen, offgame

Lounas ja päivällinen, ingame

SUNNUNTAI

Aamiainen, offgame

Turvallisuus ja inklusiivisuus

Turvallisen pelikokemuksen luominen on meille tapahtumanjärjestäjinä ehdottoman tärkeää ja haluamme osaltamme edistää avointa pelikulttuuria. Tapahtumassamme ei suvaita minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai syrjintää. Pelissä sovelletaan turvallisempaa larppausta ja huomioi helposti –materiaalipaketteja. Pyrimme kiinnittämään pelin designissa, työpajoissa ja purussa erityistä huomiota yhteisöllisen ja kaikki mukaan ottavan kokemuksen luomiseen. Lisäksi tapahtumassa on kaksi nimettyä turvahenkilöä (Mari Lehtoruusu & Jukka Oksanen), joiden puoleen voi kääntyä niin etukäteen, tapahtuman aikana kuin sen jälkeenkin missä tahansa itseä askarruttavassa asiassa.

Lista lipun ostaneista tulee kaikkien osallistujien nähtäville ennen hahmojakoa noin viikon ajaksi ja kaikilla lipun ostaneilla on tänä aikana mahdollisuus ilmaista luottamuksellisesti tapahtuman järjestäjille mikäli listalla on joku jonka kanssa ei kykene lainkaan pelaamaan samassa pelissä. Tarvittaessa voimme turvallisuusperiaatteiden nojalla perua henkilön osallistumisen tapahtumaan, sillä järjestäjinä meillä on vastuu tapahtuman kokonaisturvallisuudesta. Teemme näin vain perustellusta syystä ja keskusteltuamme asianosaisten kanssa. Mahdollisessa epäselvässä tilanteessa noudatamme lipunmyyntijärjestystä. Lähikontaktitoiveita ja -rajoitteita kysytään erikseen pelaajatietolomakkeessa eivätkä ne vaikuta peliin pääsyyn.

Viime kädessä tapahtuman järjestäjillä on oikeus valita tapahtuman osallistujat siten että kaikkien fyysinen ja psyykkinen turvallisuus on taattu.

Liikennevalot

Pelissä käytetään eskalaatioon / de-eskalaatioon liikennevalomekaniikkaa, jossa käytetään värejä (punainen, keltainen, vihreä) kommunikoimaan omia rajoja pelaajana (teksti lainattu Turvallisempaa larppausta-materiaalipaketista).

  • “Punainen” tarkoittaa sitä, että sopiva raja on ylitetty ja toisen pelaajan velvollisuus on välittömästi keskeyttää tilanne ja pakittaa takaisin turvallisemmalle alueelle.
  • “Keltainen” tarkoittaa sitä, että nykyinen taso on hyväksyttävä, mutta ei ole suotavaa mennä enää pidemmälle.
  • “Vihreä” tarkoittaa sitä, että nykyinen taso on hyväksyttävä ja voi mennä vielä pidemmällekin. Vihreää voidaan käyttää myös pyytämään rajumpaa kohtelua omasta puolestaan, mutta se ei tietenkään velvoita kanssapelaajaa tekemään niin. Vihreää voidaan käyttää myös kysymällä tarkistamaan, että onhan tilanne vielä sopivan rajoissa toiselle.

Mekaniikkaa tullaan harjoittelemaan käytännössä yhdessä paikan päällä ennen peliä.

Viestintä

Käytämme pelissä neljää kommunikaatiokanavaa. Nämä verkkosivut on tarkoitettu pelin designin ja tapahtuman yleisinfon välittämiseen. Pyrimme pitämään sivut ajan tasalla peliin asti, mutta yksityiskohtaisemmat tiedot käytännön asioista kuten ruokailuista, majoitusjärjestelyistä ja aikatauluista lähetetään pelaajille sähköpostitse. Käytämme sähköpostia päätiedotuskanavana osallistujille.

Pelimateriaalit kuten hahmotekstit  jaetaan Google Driven kautta. Kaikki osallistujille lähetetyt infosähköpostit kootaan myös Driveen yhteen kansioon. Facebookia käytämme apuna vapaamuotoisemmassa kommunikaatiossa ja ryhmäytymisessä. Facebookin käyttö ei ole välttämätöntä, mutta se tukee peliin valmistautumisessa oman viiteryhmän kanssa.