Pukeutuminen pelissä

Haaksirikko on historiallinen peli, joka pelataan 1700-luvun kartanomiljöössä ja toivomme myös pelaajien panostavan pukeutumisessa historiallisen ajankuvan saavuttamiseen. Pelin vuosiksi on määritelty 1766-1767, mutta muotia 1600-luvulta noin 1790-luvulle saakka voi hyödyntää. Rokokoon monipuolinen ja riemunkirjava pukeutuminen on kontekstimme, mutta käytännössä emme halua peliin valmistautumisen olevan sen hankalampaa, kuin mihin tahansa muuhun larppiin. Romantisoitu kuva 1700-luvusta on hyvä tavoite, emmekä tule arvioimaan tai “autenttisuustarkastamaan” kenenkään vaatteita.

Peli tapahtuu juhannusjuhlien aikana ja illalla tanssitaan naamiaisissa (hahmoilla on oltava naamio, muuten vaatteita ei tarvitse vaihtaa), joten vapauksia voi kunkin hahmon kohdalla ottaa paljon.

1700-luvun pukeutumisesta on paljon tutkimusta ja lähteitä saatavilla, joten varsin pelkistettyjen  pukeutumisohjeiden lisäksi tarjoamme linkkejä, kirjallisuuslähteitä sekä Pinterest-taulut (https://fi.pinterest.com/haaksirikko/) inspiraatioksi. Ennen peliä tullaan järjestämään vaatetustyöpajoja Harmaasudet ry:n sunnuntaivuoroilla Helsingissä.

Hameet ja housut

On tärkeä huomioida, että pelissä on käytössä vaihtoehtohistorialliset sukupuoliroolit eli syntymäjärjestys (Lue tarkemmin: The Firstborn is Dead). Syntymäjärjestys ei ole pelaajien sukupuoleen sidonnainen, eikä vaikuta pukeutumiseen.

Naisten ja miesten erilainen historian mukainen pukeutuminen on sen sijaan muutettu muoti-ilmiöksi. Sekä ensisyntyisten, että toissyntyisten joukossa on hameita ja housuja. Nimensä mukaisesti hame-muodin seuraajat käyttävät hameita ja housu-muodin seuraajat housuja, eli käytännössä historiallisia miesten ja naisten asukokonaisuuksia. Hameiden ja housujen välillä ei ole minkäänlaista eriarvoisuutta – korkeintaan leikkimielistä kilpailuasetelmaa ja tyylitaistoa!

Toissijaisesti muoti määrittelee, miten ihmistä voi puhutella. Vaikka kannustamme sukupuolineutraalien ja numeropohjaisten termien käyttöön pelissä, emme voi täysin poistaa sukupuolittunutta kielenkäyttöä. Sen sijaan pelaaja voi pukeutumisellaan valita millaisia termejä hänestä käytetään – hameista feminiinisiä ja housuista maskuliinisia.

Tästä käytännön syystä toivomme, että pelaajat pysyttelevät koko pelin ajan yhden tyylin parissa. Selkeyden ja ajanmukaisuuden vuoksi myös erilaiset korsetti-ja-housut tai housuhameyhdistelmät eivät ole toivottuja.

Syntymäjärjestyksen näkyminen pukeutumisessa ja muussa proppautumisessa

Ensisyntyiselle ja toissyntyiselle määritellään yksinkertainen ulkoinen eroittautumistapa,  eli rintamerkki numeroilla 1 tai 2. Pelinjohto järjestää kaikille yhtenevät rintamerkit, mutta myös muita numerosymboleita saa ja kannattaa suunnitella pukuunsa.

Tämä merkki kertoo hahmon julkisesti tunnustetun syntymäjärjestyksen, mutta mahdollistavat myös erilaiset syntymähierarkiaa rikkovat juonet. Rintamerkki on mahdollista vaihtaa. (Toisin kun tekstissä alunperin mainittiin, syntymäjärjestyksestä ei ole fyysistä merkkiä.)

Muodikas ja säädynmukainen pukeutuminen

Pelin tapahtumapaikka on syrjäinen saari kaukana Ruotsin valtakunnan pääkaupungista, mutta rokokoon säätyläiset olivat hyvin muotitietoisia ja seurasivat tarkasti eurooppalaista pukeutumista esimerkiksi muotikuvien, kirjeiden ja matkustelun kautta. Hienot kuvioidut silkkikankaat, valkoiset pitsit ja liehuvat värikkäät nauhat ja röyhelöt olivat rokokooajan ihanne. Ylelliset tekstiilit ja vaatteet olivat kalliita ja siten statussymboli.

Alempisäätyiset sen sijaan saattoivat pukeutua hyvin perinteisesti ja käytännöllisesti, vaikka hekin ihannoivat ja mahdollisuuksien mukaan jäljittelivät muodikasta säätyläispukeutumista.

Eurooppalaisen, erityisesti ranskalaisen muodin seuraaminen aiheutti pukeutumiseen käytettävien valtavien rahamäärien valumisen ulkomaille ja vastapainoksi Ruotsin kuningas määräsi merkantilismin hengessä tekstiileille ja lukuisille muille ylellisyystuotteille tuontikieltoja ja ankaria tulleja kotimaan talouden ja tuotannon suojelemiseksi ja vastapainoksi ylellisyydentavoittelun moraaliselle turmelukselle. Lisäksi ylellisyysasetusten tarkoitus oli säätyerojen korostaminen. Hahmon yhteiskunnallinen asema onkin miltei suurimmassa roolissa pelin puvustuksen suunnittelussa.

Lue lisää kappaleessa Ylellisyyssäädökset.

Hamemuoti lyhyesti

Housumuoti lyhyesti

Kirjallisuuslähteitä

Baumgarten Linda: Costume Close-Up: Clothing Construction and Pattern, 1750-1790.

-Erinomainen kirja, jossa kaavoja ja ohjeita miltei kaikkiin vaatekappaleisiin, housuille ja hameille. Jos tutustut vain yhteen kirjaan, valitse tämä!

Arnold, Janet: Patterns of Fashion 1: Englishwomen’s Dresses and Their Construction C. 1660-1860

Arnold, Janet & co: Patterns of Fashion 5: The content, cut, construction and context of bodies, stays, hoops and rumps c.1595-1795

-Hamemuodin kaavoja ja pukuhistoriaa

Lehtinen, Ildikó & Sihvo, Pirkko: Rahwaan puku

Pylkkänen, Riitta: Säätyläisnaisten pukeutuminen Suomessa 1700-luvulla

Pylkkänen, Riitta: Kaksi pukuhistoriallista tukielmaa

-Suomalaisiin museokokoilmiin perustuvat tutkimukset. Erittäin suositeltavia.

Waugh, Nora: The Cut of Men’s Clothes: 1600-1900

-Housumuodin kaavoja ja pukuhistoriaa

Linkkejä

Kravatit: https://www.youtube.com/watch?v=QFAD1dAa2WQ

Helsingin varusväen pukeutuminen (sopii myös siviilivaatetuksen perusohjeiksi): http://hww.fi/?s=vaatteet

Kaavat univormuun (sopivat myös siviilipukuun): http://www.hww.fi/index.php?id=302helsingin-kaupungin-waruswaeen-uniformu-1700-luwulta