“The Firstborn is Dead” on vaihtoehtohistoriallinen konsepti, jossa historialliset sukupuoliroolit korvataan syntymäjärjestyksellä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan “ensisyntyiset” vastaavat ryhmänä miehiä sekä yhteiskunnan määrittelemiä maskuliinisia ominaisuuksia ja käyttäytymistä, ja “toissyntyiset” naisia ja feminiinisiä ominaisuuksia ja käyttäytymistä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelaajan sukupuoli tai ulkonäkö (eli pukeutumistapa) eivät vaikuta hahmon sukupuolihierarkiseen asemaan ollenkaan. Tämä mahdollistaa historiallisessa pelissä kaikille minkä vaan hahmon pelaamisen, mutta historiallisten hierarkioiden käyttämisen ja korostamisen.

Ensisyntyiselle ja toissyntyiselle on määritelty yksinkertainen eroittautumistapa toisiinsa nähden. Kaikilla hahmoilla tulee olemaan pelissä rintamerkki numeroilla 1 tai 2, joka kertoo hahmon julkisesti tunnustetun syntymäjärjestyksen.

Yy, kaa, koo, hameet ja housut

Syntymäjärjestys määrittää sosiaalisen aseman ja odotukset: järjestyksessä parittomat (ensimmäiset, kolmannet, viidennet) lapset ovat meidän historiamme poikalapsia. He perivät arvoaseman, toimivat ammateissa ja ovat perheen päitä. Järjestyksessä parilliset (toiset, neljännet, kuudennet) ovat meidän historiamme tyttölapsia, joiden tehtävänä on tukea ja auttaa ensisyntyisiä. Tämä heijastuu myös siihen minkälaisia luonteenpiirteitä ensikoilta ja toisikoilta odotetaan  – mutta kuten meidänkin maailmassamme, jotkut täyttävät nämä sosiaaliset odotukset ja stereotypiat paremmin kuin toiset.

Konsepti vaikuttaa erityisesti puhutteluun ja sanastoon ja pyrimme ensisijaisesti sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön. Hahmonsa nimen pelaajat saavat valita itse pelinjohdon ajanmukaisten ehdotuksien perusteella. Valmista sanastoa on paljon (esim. tiedemies=tieteilijä, mies/vaimo=puoliso), mutta käytämme myös yksi/ensimmäinen- ja kaksi/toinen-sanojen pohjalta keksittyjä väännöksiä (kts. sanasto sivun alalaidassa). Hankalia kohtia on konseptissa toki vielä paljon ja sanaston käyttäminen vaatii harjoittelua.

Vaikka kannustamme numeropohjaisten ja neutraalien termien käyttöön, oikeaa historiaa on kuitenkin puhuttelujen (esim. neiti, äiti, herra, renki)  ja pukeutumisen (miestenvaatteet, naistenvaatteet) osalta vaikea erottaa täysin pelimaailmasta. Siispä tämä osa sukupuolirooleja on muutettu pelimaailmassa muoti-ilmiöksi, joka jakaa kyllä ihmisiä ulkoisesti, mutta ei vaikuta näiden asemaan tai käyttäytymiseen. Sekä ensisyntyisten, että toissyntyisten joukossa on hameita ja housuja. Nimensä mukaisesti hame-muodin seuraajat käyttävät hameita ja housu-muodin seuraajat housuja, eli käytännössä historiallisia miesten ja naisten asukokonaisuuksia. Hameiden ja housujen välillä ei ole minkäänlaista eriarvoisuutta tai kilpailuasetelmaa – korkeintaan leikkimielistä tyylitaistoa!

Muoti määrittelee miten ihmistä voi tarvittaessa puhutella, jos kieli menee solmuun numeroista. Hameista voi käyttää feminiinisiä termejä (neiti, rouva, piika, emäntä,  -tar päätteet) ja housuista maskuliinisia (herra, isäntä, renki). Näin pelaaja voi pukeutumisellaan itse määrittää, kuinka hän haluaa tulla puhutelluksi. Vaikka hahmot voisivat muuttaa mieltään ja siirtyä muotijoukkueesta toiseen, pelin puitteissa toivomme, että hahmo juuri sillä hetkellä on valinnut vain toisen ja pelaajat pysyttelevät koko pelin ajan yhden tyylin parissa. Selkeyden vuoksi myös erilaiset korsetti-ja-housut tai housuhame-yhdistelmät eivät ole pukeutumisessa toivottuja.

Tuntemattomista henkilöistä, joiden muotimieltymystä ei tiedetä, käytetään luonnollisesti numeropohjaisia ja neutraaleja termejä.

Haikara tuo lapset

Todellisella biologialla ei ole tämän konseptin kanssa juurikaan tekemistä. Kun ensisyntyinen ja toissyntyinen ovat “erityisen läheisessä kanssakäymisessä” keskenään, saattaa haikara tuoda heille lapsia. Haikara ei tunnista ihmisten virallisia parinmuodostusinstituutioita, joten avioliitto ei ole tarpeellinen lasten ilmestymiselle. Jälkeläisten vastaanottaminen eli “syntymä” ja lapsista huolehtiminen on kuitenkin ensisijaisesti toissyntyisten vastuulla. Luotettavia tapoja pitää haikara loitolla ei vielä 1700-luvulla tunneta. 

Syntymäjärjestystä katsotaan kullekin parille erikseen: Jos ensisyntyinen Tilda on läheisissä tekemisissä ensin puolisonsa toissyntyisen Marian kanssa ja sitten löytääkin yhteisymmärryksen myös naapuritilan toisikko Oskarin kanssa ja haikara päättää palkita molemmat lapsilla, on seurauksena yksi ensikko Tildalle ja Marialle, ja toinen ensikko Tildalle ja Oskarille. Tildan yhteisymmärryksestä ensisyntyisen pastori Matiaksen kanssa haikara sen sijaan ei ole kiinnostunut lainkaan (mutta seurakunta ei varmasti tätä katsoisi hyvällä, jos se tulisi julki).

Siis samalle pariskunnalle syntyvistä lapsista esikoinen, kolmas, viides ja muut parittomina vuoroina syntyneet ovat ensisyntyisiä. Toinen, neljäs, kuudes ja muut parillisina vuoroina syntyneet ovat toissyntyisiä. Lapsikuolleisuus on suurta, joten ei ole tavatonta, että lapsiluku on voinut olla suuri, mutta elossa on esimerkiksi pelkästään toissyntyisiä.

Kaksoset ovat mahdollisia, jos haikara tuo kaksi lasta samaan aikaan (molemmat ensisyntyisiä tai toissyntyisiä) tai nopeasti peräkkäin (eri syntymäjärjestys).

Syntymäjärjestys kerrotaan rintamerkillä, jossa on numero 1 tai 2 sekä erilaisella käytöksellä ja mahdollisuuksilla yhteiskunnassa. Ensisyntyisiin ja toissyntyisiin kohdistuu erilaisia odotuksia, jotka vastaavat 1700-luvun miesten ja naisten asemaa.

Isak Wacklin: Dorothea Maria Losch 1755  ja Mrs. Heckford 1757

Sanastoa

Sukupuoli – Syntymä, syntymäjärjestys, asema

Mies, poika – Esikoinen, ensisyntyinen, ensikko, ensimmäinen, pariton, eka

Nainen, tyttö – Toinen, kuopus, toissyntyinen, toisikko, parillinen, toka

Isä ja äiti – Ensimmäinen vanhempi, toinen vanhempi, vanhemmat

Herra ja rouva – parahin, arvon + nimi,  armo, kunnioitettu, ammattitermit (ritari, kapteeni, ylioppilas, professori, komissaari, mestari, opettaja, pastori, vouti).

Tytär – kuopus, toinen lapsi, neljäs lapsi, toisikko

Poika – esikoinen, ensimmäinen, kolmas jne., ensikko

Vaimo, mies – puoliso, kumppani, puolisko, ensimmäinen puolisko / toinen puolisko, armo

Kreivi/tär: kreivisyntyinen, korkea-arvoinen, korkeasyntyinen

Vapaaherra/tar: vapaasyntyinen, arvon, ylhäinen

Kamariherra/neiti: kamarimestari, kamaripalvelija

Talonpojat: talolliset

Tiedemies: tieteilijä

Piika, renki: palkollinen, palvelija

Merimies: seilori

Miehistö: seilorit, laivaväki

Hyvät naiset ja herrat: arvon vieraat, kunnioitettu väki, hyvät ystävät

Herrasväki/rouvaväki: ensiväki, toisväki