Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin nimi

Haaksirikko-liveroolipelin osallistujarekisteri

Rekisterin ylläpitäjä

Hannu Niemi

Puutarhakatu 43b A58, 20100 Turku

Rekisteristä vastaava henkilö

Hannu Niemi

0408649384 / hannu.niemi@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään Haaksirikko-liveroolipelitapahtuman osallistujista. Tietojen avulla pidetään yhteyttä osallistujiin, jaetaan roolihahmot ja huomioidaan osallistujien toiveet ja rajoitteet peliä varten.

Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä, erityisruokavalio, sekä muita tapahtuman järjestämisen kannalta olennaisia tietoja

Rekisteriä käytetään vain Haaksirikko-liveroolipelitapahtuman järjestämistä varten. Kun tapahtuma on ohitse pelaajien yhteystiedoista säilytetään ainoastaan pelaajien nimi sekä sähköpostiosoite. Muut tiedot hävitetään viimeistään seuraavana vuonna, arkaluontoiset tiedot kuitenkin heti tapahtuman jälkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tapahtuman osallistujat rekisteröivät tietonsa itse pelaajatietolomakkeen kautta.

Tietojen luovutus tai tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle paitsi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle Google Drive- palveluun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tämä on sähköinen rekisteri. Rekisteriä saavat käyttää vain rekisterin omistaja sekä omistajan valtuuttamat henkilöt, joilla on tehtäviensä vuoksi tarpeellista päästä tarkastelemaan rekisterin tietoja. Heillä on rekisterin käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin tiedot on suojattu asianmukaisesti ajantasaisen tietotekniikan tietoturvalla.